torsdag 11. mars 2021

Viktig om maktmisbruk og ukultur

Tittel: Klubben
Forfatter: Matilda Gustavsson
Forlag: Pilar
År: 2019

I kjølvannet av Harvey Weinstein-saken begynner DN-journalist Matilda Gustavsson å se nærmere på ryktene som i mange år har versert rundt en av Sveriges største kulturpersonligheter; Jean-Claude Arnault. Arnault er gift med den anerkjente lyrikeren Katarina Frostenson som er fast medlem av det mektige «Svenska Akademien» - institusjonen som i over hundre år har hatt ansvaret for å dele ut Nobels litteraturpris. Sammen driver Arnault og Frostenson kulturscenen Forum i Stockholm, «Klubben» der de fleste innen musikk, kunst og litteratur ønsker å være for å se og bli sett.

Gustavsson oppdager raskt at omfanget er stort og at handlingene er mye grovere enn hun kunne forestille seg. Da saken publiseres har Gustavsson 18 vitner som har sagt seg villige til å stå frem på forsiden av Dagens Nyheter og fortelle sin historie om «Kulturpersonligheten» som de velger å kalle ham. Nyheten fører til stor oppstandelse i Sverige og flere kvinner velger å stå frem med sin historie samtidig som saken etter hvert skaper enorme ringvirkninger helt inn til «Svenska Akademien» der institusjonen splittes og står i fare for å gå under.

Matilda Gustavsson skildrer på mesterlig vis ulike sider ved hennes egen journalistiske granskning, fra samtaler med kvinner som er voldtatt eller trakassert av Arnault, til en mangfoldig og detaljert beskrivelse av Arnault og Forums historie gjennom intervju og vitnesbyrd fra personer i hans omgangskrets. I tillegg drar hun de store linjene i den svenske kulturhistorien, setter ting i sammenheng og tolker litterære tekster i utgivelser av Katarina Frostenson og andre inn i historien om Arnault og «Klubben».

«Klubben» er like viktig i dag som da den kom ut i 2019 og den er formidlet på en usedvanlig god måte – anbefales.

Anbefalt av Mari Aas
Holtålen folkebibliotek

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar