torsdag 28. november 2019

Sterk hjerne med aktiv kropp

Temaet i Ole Petter Hjelles bok «Sterk hjerne med aktiv kropp» er de mentale effektene ved fysisk aktivitet. Hjernen vår er sannsynligvis det organet som påvirkes mest når vi beveger oss. Dette er et spennende og underkommunisert tema.

Allerede for 5000 år siden, i en kinesisk lærebok i medisin, ble fysisk aktivitet satt opp som en av fire viktige faktorer for et langt og godt liv. Det at fysisk aktivitet er bra for oss, og for vår fysiske helse, har vi altså visst lenge og er en del av vår allmennkunnskap. Boka til Hjelle bidrar til å gi innblikk i nyere forskning, og det som er mindre kjent - alle de gode effektene fysisk aktivitet har for hjernen. Hjernen blir rett og slett oppgradert til en bedre versjon ved at vi er i aktivitet. Det har positiv effekt på stressmestring, læring, hukommelse, kreativitet, konsentrasjon og intelligens. I tillegg vil det beskytte deg mot depresjon og angst, og gi betydelig mindre risiko for hjernesykdommer som demens, Parkinson og hjerneslag.

Hjelle er hjerneforsker, lege og foredragsholder. Mange kjenner han som fastlegen som mener folk har så godt av fysisk aktivitet, at han rett og slett begynte å trene med pasientene sine. Han har også bakgrunn som aktiv idrettsutøver og har NM-gull i maraton og fallskjermhopping.
 
Boka til Hjelle argumenterer for at fysisk aktivitet er en av de mest virkningsfulle medisinene vi har i helsevesenet i dag, og at vi med fordel kan øke fokus på fysisk aktivitet både som behandling og som forebygging av sykdom. Den moderne forskningen levner ingen tvil: Fysisk aktivitet gjør hjernen både friskere og raskere.

Boken avslutter med en positiv oppfordring om at det aldri er for sent å starte med fysisk aktivitet. Finn en aktivitet du liker, og noen å gjøre det sammen med, få opp pulsen i 30 minutter 3 ganger i uka, sier Hjelle.

Ole Petter Hjelle besøkte Tynset bibliotek som en del av forelesningsserien «Løsninger i livet» støttet av Nasjonalbiblioteket.


Anbefalt av Ellen Lie, Tynset bibliotek

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar