torsdag 9. august 2018

Det gode og det onde

Myrkongens datter av Karen Dionne
Juritzen, 2017

Velkommen til en spenningsbok utenom det vanlige. Vi har å gjøre med et tydelig hevntema, men også spørsmålet om man kan elske en ond far.

Helena var født i fangenskap uten å vite det. Moren ble som 14åring kidnappet og tatt med ut i villmarken av en mann som ble kalt for Myrkongen. Sammen fikk de Helena. Helena reflekterte aldri over at de bodde ensomt og aldri traff folk. Faren slo moren, men han lærte også Helena alt om jakt og sporing. Faren oppdro henne til å drepe.
Helena var glad i faren sin. Etter 12 år kommer hendelsen som avslører tilstanden. Mor og datter blir befridd, og faren havner i fengsel.  Helena etablerer etter hvert et normalt liv. Som voksen gifter hun seg og får barn. Mannen til Helena, vet ikke noe om hennes fortid.

Så rømmer Myrkongen fra fengselet, og Helena forstår at han er ute etter henne. Han ønsker hevn og Helene kan ikke lengre fornekte sin fortid.
Det blir en intens menneskejakt, iblandet tilbakeblikk og barndomsminner.
Jeg vet ikke om ordet «oppvekst-thriller» er brukt før, selv om flere bøker faktisk kan passe til betegnelsen. Her ligger spenningen i kombinasjonen fortid og nåtid. Den er intenst spennende uten å få et alt for hektisk preg.

Anbefalt av Ellen Vibeke Solli Nygjelten, Røros bibliotek

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar