torsdag 1. mars 2018

Verdens viktigste jobb

Klassen av Marte Spurkland

Forlag: Cappelen Damm
År: 2017


I boka Klassen følger vi sju elever og en lærer gjennom siste skoleår på videregående. Det er fem jenter og to gutter, tre med minoritetsbakgrunn. De sju har svært ulike utfordringer.
Forfatter og journalist Marte Spurkland har skrevet boken basert på et stort antall intervjuer hun har gjort med elevene og kontaktlæreren deres. Alt er anonymisert. For to av elevene vil det være en sikkerhetsrisiko om de skulle bli identifisert. Forfatteren skriver også at siden alle intervjuobjektene er så unge, vil deres syn på omverdenen og sine nærmeste kunne endre seg i voksenlivet. Hun ønsker derfor ikke at de skal kunne identifiseres på navn.

Fortellingen dreier rundt kontaktlærer Anette. Hun brenner for elever som har gode evner, ambisjoner og håp for framtiden, men som har noe i livet som holder dem nede. Elever som ligger på vippen, de som kan havne innenfor eller utenfor det norske samfunnet.

De unge elevene hennes går gang på gang i bakken. Men de reiser seg også igjen, gang på gang. Og i sentrum for dette står kontaktlæreren som er opptatt av den gamle formålsparagrafen fra 1959 om å «gjera elevane til gangs menneske». Hun motiverer, støtter, trøster, krever og hjelper elevene sine langt ut over det som kan forventes. Og her dukker et spørsmål opp hos denne leseren; Hva kan man forvente at en lærer kan utrette? Hvor langt skal lærerrollen strekkes? Samtidig viser boka tydelig hvor uendelig stor forskjell en lærer kan gjøre. Hvordan hadde det gått med disse sju elevene uten kontaktlærer Anette?

Forfatteren tar oss med inn i en vanlig skolehverdag. Og hun skriver at hun håper at leseren sender en vennlig tanke til en lærer som har betydd noe spesielt. Og vi blir minnet på at en treer i kjemi av og til er like imponerende som en sekser. Om ikke mer.

Les boken om hvordan det er å være ung i Norge i dag. Bli engasjert, provosert, rørt og imponert!

Anbefalt av Ellen Lie, Tynset bibliotek

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar