torsdag 29. mars 2018

Spennende krim fra Rendalens dype skoger


Operasjon Hades av Mostue & Brenna. 
Cappelen Damm, 2017.

Parhestene Sigbjørn Mostue og Johnny Brenna er nå ute med sin fjerde bok om politispanerne Axel Th. Munthe og Tobben, romanen hevdes å være duoens beste så langt.
Denne gangen foregår handlingen i Rendalen, nærmere bestemt Finstad. Tre ungdommer fra organisasjonen Folkeaksjonen Fri dyrene drar fulle av mot og nysgjerrighet til et gammelt gårdsbruk i Rendalen, de har fått nyss om at ikke alt er som det bør være på den gamle gården. Dyrevernsforkjemperne blir ikke bare vitne til en stor dyretragedie, de oppdager også en topp moderne amfetaminfabrikk. Oppdagelsen får tragiske følger, de blir grusomt torturert, drept og begravd i en møkkhaug.

Ivrige dyrevernorganisasjoner og internasjonale organisasjoner uten skrupler er kjent i dagens nyhetsbilde, og det mangler verken på spenning eller vold når Munthe og Tobben vikler seg inn i et drama der også Tobbens familie blir berørt.

For å rydde all tvil til side så er rendølene helt uskyldige, det er nemlig den russiske mafiaen som har etablert seg på stedet, og de skyr ingen midler for å nå sitt mål.

En heseblesende aktuell spenningsroman med høyt tempo, spenning og action.

Anbefalt av Oddveig Kværnes Bakkom, Rendalen bibliotek.

torsdag 22. mars 2018

Boka som tvinger deg til å løfte blikket

Tittel: Utopia for realister
Forfatter: Rutger Bregman
Forlag: Spartacus
Årstall: 2017


«Hvorfor har vi jobbet hardere og hardere siden 1980-årene til tross for at vi er rikere enn noen gang? Hvorfor lever millioner av mennesker fortsatt i fattigdom når vi er mer enn rike nok til å sette en stopper for det én gang for alle? er to av spørsmålene forfatteren forsøker å finne svar på i «Utopia for realister». 

Når vi nå ser ut til å være inne i en tid der det florerer av påstander om «fake news», vi strever med å navigere i den endeløse informasjonsflommen og stadig flere mennesker velger å se bort fra vitenskapelig konsensus, var det rett og slett forfriskende å lese denne boka. Den tvinger leseren til å løfte blikket, se dagens samfunn fra et historisk perspektiv og tre inn i utopienes verden – en verden der det er gratis penger til alle, 15 timers arbeidsuke og ingen grenser.

Sammen med en real historietime som i store trekk forklarer hvorfor dagens samfunn er som det er, får vi presentert grundige resonnementer og begrunnelser for hvorfor det vil lønne seg å innføre borgerlønn, korte ned arbeidsuken og slette alle grenser på verdenskartet. Den nederlandske forfatteren og historikeren Rutger Bregman gir et interessant historisk og samfunnsøkonomisk perspektiv på aktuelle temaer som fattigdom, ulikhet, automatisering, miljø, globalisering og verdiskapning.

Merkelig nok er det nettopp de jobbene som flytter rundt på penger – og skaper så å si ingenting av reell verdi – som har de høyeste lønningene. Det er en fascinerende og paradoksal situasjon. Hvordan er det mulig at alle de som er med og skaper velstand – lærerne, politifolkene, sykepleierne – har så dårlig lønn, mens de uviktige, overflødige og til og med destruktive pengeflytterne gjør det så bra?

Om man er enig eller uenig i de ulike utopiene er ikke så viktig, det interessante er å følge forfatterens tanker rundt emner som for eksempel arbeid og fritid, der han trekker linjene fra 1800-tallet da arbeid var for bønder og de rike nektet å jobbe og frem til i dag der alt er snudd på hodet og overtid og stress har blitt de nye statussymbolene – hvorfor har det blitt sånn og hvordan vil dette utvikle seg i fremtiden?

Alt i alt er dette en godt skrevet sakprosabok som kan tilby et nytt og friskt perspektiv på tingenes tilstand, noe som alltid er å anbefale – for oss alle sammen.Anbefalt av Mari Aas, Holtålen folkebibliotek 

torsdag 15. mars 2018

Vennskap i krig og kjærlighet


Gled dere, alle lesere!
Enda en bok av Robert Seethaler er oversatt til norsk. Er du av den som ble fascinert av den lille, men store boken "Et helt liv", så vær klar for en ny fascinasjon. 


Vi skal til Østerrike og året er 1937.
Bondegutten Franz Huchel er 17 år. Hans mor er begunstiget med månedlige betalinger for visse tjenester fra den forspiste og fordrukne bygdekaksen Alois Preininger. Så omkommer Alois i et uvær, og betalingene stopper.
Moren vet da ingen annen råd enn å sende Franz til Wien til sin venn Otto Trsnsjek. Otto er tobakkshandler og tar inn Franz som sin medhjelper. En av jobbene er å lese dagens aviser for å holde seg oppdatert.
Otto er veldig oppofrende i jobben, men han er ensom på sitt lille bakrom. Den litt blyge og uerfarne gutten treffer den tre år eldre Anezka, tilsynelatende kokke, hushjelp og barnepike, men i praksis stripper på en luguber klubb. Ottos forelskelse i Anezka er alt overskyggende, men hun leker bare med han.  Og Franz fortviler.
I sin nød henvender han seg til en av tobakkbutikken faste kunder – psykoanalytikeren Sigmund Freud. 
Det utvikler seg et vennskap mellom disse to.
Det er urolige tider og nazismens inntog gjør at Franz, Anezka og Freud befinner seg i begivenhetens sentrum. Tobakksbutikken utsettes for sjikane og herjinger.
Skal de flykte, eller bli?

Seethaler er god lesing. Hans personskildringer er fantastiske.
Han skriver til synelatende enkelt, men dypt om både kjærlighet og om h
vordan vanlige folks liv preges av Det tredje rikets herjinger.

Anbefalt av Ellen Vibeke Solli Nygjelten, Røros bibliotek

torsdag 8. mars 2018

Modig og helstøpt virkelighetsroman

Tung tids tale av Olaug Nilssen
Samlaget 2017

Ei bok, så fysisk lita og hurtig lest, men samtidig så sterk – endatil monumental. Dette er inntrykket man sitter igjen med etter å ha lest Olaug Nilssens roman Tung tids tale, en tittel som for øvrig er hentet fra Halldis Moren Vesaas’ dikt fra 1945 med samme navn.

Historien kretser rundt livet med Daniel, forfatterens førstefødte sønn. Den lille gutten som også var den første blant sine jevnaldrende til å reise seg og gå, som sang Mikkel Rev lytefritt før fylte to. Men som nå, som niåring, pirker tapetet av veggen, biter mamma i ansiktet, har mistet språket.

Vi presenteres for de utmattende kampene foreldrene, og da spesielt mor, må utkjempe som følge av Daniels tilstand – både overfor ham, hjelpeapparatet og kanskje mest seg selv. Det er klart at familien sårt trenger avlastning, men tilbudet sitter fast i en byråkratisk skvis, og kan bare frigjøres om det settes en spesifikk diagnose på Daniel som en psykisk utviklingshemmet, en autist. Men hvilken rett har andre, om de er fagfolk aldri så mye, til å sette strek over Daniels gode, ”normale” år, og frarøve familien retten til å definere seg selv?

Hverdagsepisoder, tro og tvil formuleres i jordnære vendinger, som tidvis gnistrer i sin litterære fortreffelighet. Ingen forblir upåvirket av denne romanen, hvis styrke vel så mye ligger i måten den bryter tabuer rundt livet med barn med spesielle behov på. Den lille genistreken av en tittel må heller ikke gå upåaktet hen – finn fram diktet den refererer til (f.eks. her), og gjør leseopplevelsen komplett.

Av Iren Holte, Os bibliotek Bjørnsons Minde

torsdag 1. mars 2018

Verdens viktigste jobb

Klassen av Marte Spurkland

Forlag: Cappelen Damm
År: 2017


I boka Klassen følger vi sju elever og en lærer gjennom siste skoleår på videregående. Det er fem jenter og to gutter, tre med minoritetsbakgrunn. De sju har svært ulike utfordringer.
Forfatter og journalist Marte Spurkland har skrevet boken basert på et stort antall intervjuer hun har gjort med elevene og kontaktlæreren deres. Alt er anonymisert. For to av elevene vil det være en sikkerhetsrisiko om de skulle bli identifisert. Forfatteren skriver også at siden alle intervjuobjektene er så unge, vil deres syn på omverdenen og sine nærmeste kunne endre seg i voksenlivet. Hun ønsker derfor ikke at de skal kunne identifiseres på navn.

Fortellingen dreier rundt kontaktlærer Anette. Hun brenner for elever som har gode evner, ambisjoner og håp for framtiden, men som har noe i livet som holder dem nede. Elever som ligger på vippen, de som kan havne innenfor eller utenfor det norske samfunnet.

De unge elevene hennes går gang på gang i bakken. Men de reiser seg også igjen, gang på gang. Og i sentrum for dette står kontaktlæreren som er opptatt av den gamle formålsparagrafen fra 1959 om å «gjera elevane til gangs menneske». Hun motiverer, støtter, trøster, krever og hjelper elevene sine langt ut over det som kan forventes. Og her dukker et spørsmål opp hos denne leseren; Hva kan man forvente at en lærer kan utrette? Hvor langt skal lærerrollen strekkes? Samtidig viser boka tydelig hvor uendelig stor forskjell en lærer kan gjøre. Hvordan hadde det gått med disse sju elevene uten kontaktlærer Anette?

Forfatteren tar oss med inn i en vanlig skolehverdag. Og hun skriver at hun håper at leseren sender en vennlig tanke til en lærer som har betydd noe spesielt. Og vi blir minnet på at en treer i kjemi av og til er like imponerende som en sekser. Om ikke mer.

Les boken om hvordan det er å være ung i Norge i dag. Bli engasjert, provosert, rørt og imponert!

Anbefalt av Ellen Lie, Tynset bibliotek