torsdag 2. mars 2017

En skremmende aktuell historie


BIENES HISTORIE av Maja Lunde
Aschehoug 2015

Dette er en fortelling som spenner over 250 år, men den er dessverre skremmende aktuell i dag. Historien fortelles vekselvis av tre forskjellige hovedpersoner som lever sine liv i helt forskjellige tidsepoker og forskjellige steder i verden. Likevel har de en ting felles, - biene spiller en viktig rolle i livene deres.
William er biolog og frøhandler i England i 1850-årene. Familien sliter økonomisk, og han har depresjoner og dårlig selvbilde. Han sliter med forholdet til barna, og føler at han ikke har noen respekt og anseelse noe sted. Dette skal han rette på ved å bygge en helt ny type bikube. Den skal gjøre bihold lettere og mer lønnsomt, - og i tillegg bringe heder og ære over ham selv og familien. Men skuffelsene står i kø…
George driver birøkt på landsbygda i USA rundt år 2000. Han arbeider iherdig sent og tidlig, og elsker biene sine. Han sverger til velprøvde metoder, og bygger bikubene sine selv av tre, men nye tider og mekanisering truer lønnsomheten. Hans store håp er at sønnen skal komme hjem fra studier og overta og redde bifarmen. Men så begynner biene å forsvinne, - ikke bare hos George, og ikke bare i USA…
I et fremtidig Kina, etter at naturens balanse har kollapset, møter vi Tao. Overbefolkning, anarki, matmangel og diktatur råder i landet. På grunn av ekstrem matmangel tvinges de av det strenge regimet til å jobbe lange dager for liten lønn med å håndpollinere frukttrær og matplanter. Alle bier og andre insekter er for lengst forsvunnet. Under en picnic på den årlige fridagen forsvinner den lille sønnen fra Tao og faren, og da de finner ham igjen er han livstruende syk. Hva som feiler ham er et mysterium, selv for de beste leger…

William, George og Tao forteller sine historier fra hver sin tid og hvert sitt sted med menneskelighet og varme. De er «små» mennesker som kjemper for tilværelsen og for sine nærmeste, mot systemer og overmakt. Nærhet til, og avhengighet av, naturen og miljøet står sentralt i alle historiene. Tre sterke historier, - til ettertanke.

Anbefalt av Svanhild Sommer, Røros Folkebibliotek

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar