torsdag 9. februar 2017

Fjellviddas nomade


«Villreinen; biologi – historie – forvaltning»Friluftsforlaget 2016
Her får du en omfattende og oppdatert bok om villreinen. Boka er på 445 sider, er rikt illustrert med foto, tegninger og grafer – og boka veier faktisk 2,5 kg! Hovedredaktør er Tor Punsvik og billedredaktør er Johan Christian Frøstrup. I tillegg har de med seg Norges fremste fagfolk på feltet. Arne Nyaas og Terje Sandberg er bidragsytere for den lokale biten som gjelder vår Fjellregion.

Oppslagsverket tar for seg følgende temaer: Reinens biologi og fysiologi, genetikk, reinsjakt i folketradisjonen, reinen og mennesket i forhistorien, Norge som villreinland, villreinforvaltning og formidling, reinen i forskningen og villreinens framtid.
Boka presenterer alle våre 23 villreinområder med kart, en blanding av nye og historiske foto og ulike grafer som bestandsutvikling, felte rein med mer. Det er også et kapittel om Svalbardreinen. Det er fire lokale områder som er av spesiell interesse for oss: Forollhogna-, Knutshø-, Sølnkletten- og Tolga Østfjell villreinområde. 

Det er interessant å lese om reinstammen i Tolga Østfjell villreinområde, som gjennom året vandrer mellom Engerdal, Rendalen og Tolga kommuner. Det spesielle er at stammen forvaltes som tamrein av Rendalen Renselskap, men forvaltes som villrein når den oppholder seg i Tolga kommune.
Arne Nyaas har skrevet 12 sider om Forollhogna villreinområde. Der kan en lese at villreinen har oppholdt seg i området siden istidens slutt, og ved Falningsjøen er det avdekket en fangstboplass som er tidfestet til 8100 år før nåtid. Det er videre interessant å lese om naturgrunnlag, sesongbeiter for reinen, om villreinforsker Terje Skoglands forskning over 20 år og om utfordringer og mål for forvaltningen. Dyrene i Forollhogna er i god kondisjon. Flotte og informative fotografier om dyr, natur og lokale fjellfolk pryder sidene.

Jeg vil nevne at tidligere fjelloppsynsmann Kåre Guldvik har fått et eget kapittel.
Gammelt folk spådde været ut fra reinens adferd – og det fortelles også i dag at når reinen blir urolig, så blir det værskifte. Er det hold i dette, mon tro?

Anbefalt av Tone Thorsen Stræte, Tynset bibliotek

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar