torsdag 22. desember 2016

Privilegier og bedrag

Tittel: Svik 1938
Forfatter: Kjell Westö
Forlag: Pax

År: 2014

Når forfatteren Kjell Westö beskriver arbeidet med boken "Svik 1938" trekker han fram tre ting som har vært viktig for ham: Menneskets moralske plikt til å stå opp for det man tror på, tidsskildringen av en mørknende epoke med visse likheter med vår egen tid og de psykologiske portrettene av de to hovedpersonene. 

Året er 1938, og vi som leser vet hva som er i vente i nær framtid. Handlingen i boken utspiller seg i løpet av åtte måneder i Helsingfors. 

Hovedpersonen Claes Thune er en del av et privilegert, finlandssvensk  borgerlig miljø. Sammen med venner fra barne- og ungdomsårene har han dannet Onsdagsklubben, hvor vennene møtes jevnlig for å diskutere politikk og drikke sammen.

Fru Wiik er nyansatt sekretær hos Thune. Hun framstår som dyktig og pertentlig, men lukket. Fru Wiik er den som trekker linjene bakover i historien. Som en av «de røde» ble hun som 16-åring internert i fangeleir under den finske borgerkrigen i 1918, og hun preges sterkt av minnene fra tiden i fangenskap. 

Både Thune og Fru Wiik er ensomme mennesker. Boken beskriver en voksende forståelse og et gryende vennskap mellom de to på tvers av klasseskillene. Samtidig preges Onsdagsklubben stadig mer av uenigheter, både av personlig og politisk art. Europa er splittet i sitt syn på Hitler, og det samme er medlemmene i Onsdagsklubben.

Boken er en sterk fortelling om en mørk del av Finlands historie, en fortid som både samfunn og enkeltmennesker har forsøkt å glemme og dekke over. Det har i Finland, ifølge Westö, vært lettere å snakke om andre verdenskrig enn om borgerkrigen. I borgerkrigen sloss nabo mot nabo, noe som ga et stort nasjonalt traume. Først i 1960 kom de første oppgjørene etter borgerkrigen.

Boken ble tildelt Nordisk råds litteraturpris i 2014.

Anbefalt av Ellen Lie, Tynset bibliotek

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar