torsdag 8. desember 2016

Av og til er det best å la fortiden hvile


Det hemmelige løftet av Annette Dutton.
Korall forlag, 2016

Da jeg leste hva denne boka handlet om ble jeg nysgjerrig. Jeg har flere ganger lest om alle jødebarna som ble sendt fra Tyskland til England like før andre verdenskrig. Men aldri om fattige- og barnehjemsbarn i England som i åra like etter krigen ble sendt til Australia. Disse to hendelsene er bakteppet i boka og det er fortsatt et kontroversielt tema.

I januar 1997 sitter den unge Sarah i Melbourne og leser en avisartikkel om «de glemte barna». Engelske barn som ble sendt til Australia og plassert på forskjellige barnehjem før de fleste av dem ble adoptert. Alle barna er blitt fortalt at foreldrene er døde, noe som viser seg å være feil. I artikkelen står det at dersom andre vil ha hjelp så er det bare å ta kontakt. Sarah vet at hennes far David vokste opp på et av de navngitte barnehjemmene og hun blir nysgjerrige for han husker eller vil ikke huske fra sin tidligste barndom. Faren er skeptisk, han mener dette blir ønsketenkning og han «har lagt fortida bak seg». Det ender med at de tar kontakt, og David får hjelp til å finne sine røtter. Det blir mange løse tråder som må nøstes opp. Vi blir kjent med en verden hvor barn ikke har så mange rettigheter, men blir utnyttet på det groveste. Det kommer øyeblikk hvor Sarah angrer på at hun satte i gang utforskingen av farens fortid.

Parallelt med historien om Sarah og faren i 1997 handler boka om Leah som i 1939 er fjorten år og blir sendt ut av Tyskland.  Leah kommer til en rik familie i Kent. Hennes høyeste ønske er å få hjelp av vertsfamilien til å få familien sin i sikkerhet i England. Det skjer ikke, og hun får aldri se sine foreldre og søster igjen. Hun må betale en høy pris for dette forsøket, hun blir gravid og som dere kanskje alt har gjettet, hun er mor til Sarahs far som altså som femåring blir satt på en båt sammen med mange andre barn for å fraktes til Australia.

Det er ei spennende og gripende bok og du må lese den for å få vite hvordan det går med nøstet til Sarah. Fortellingen spenner fra 1997 til 2003, med tilbakeblikk til krigsåra og åra like etter. Vi får vite om jakt på nazister, om jøder som flytter til Israel og hvordan livet har artet seg for hovedpersonene fram til den store finalen i 2003.

Anbefalt av Britt Steien Rasmussen, Alvdal bibliotek

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar