torsdag 31. mars 2016

Viktig bok

Michelet, Marte
Den største forbrytelsen: ofre og gjerningsmenn i det norske Holocaust.  Gyldendal  2014

Dette er en både personlig og en generell fortelling om jødenes historie i Norge fra slutten av 1800-tallet. Den følger en spesiell familie fra familiefaren Benzel Khatskel, senere Braud, kommer til Oslo i 1911 og til andre verdenskrig bryter ut og følgene av den.  
Denne familiens skjebne viser skjebnen til mange jøder fra de flykter fra Øst-Europa, der de har bodd etter å ha blitt fordrevet fra andre land i Europa. Boka forteller hvorfor de må flykte på nytt, hvordan livene deres utvikler seg i Norge og hva som skjer når krigen starter.
Vi følger også to av dem som beseglet jødenes skjebne under krigen. Fra de er forholdvis «normale» mennesker til de blir ivrige medløpere for nazistene.
Ikke minst forteller boken om den uverdige behandlingen de jødene som overlevde krigen fikk da de kom hjem til Norge.  Statsborgerskapet som ble tatt fra dem av nazistene, blir ikke automatisk gjenopprettet av norske myndigheter.
Marte Michelet er journalist og skriver godt og personlig. Hun har brukt et stort kildemateriale, har samarbeidet med faghistorikere og har henvisninger for hvert kapittel, uten at det på noen måter hemmer teksten i boka. Den blir troverdig og gir stor innsikt om jødenes historie i Norge i et gitt tidsrom, samtidig som den bringer oss nær de personene vi møter.


Anbefalt av Inger Anne Langøien, Røros folkebibliotek

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar