torsdag 21. januar 2016

Lærerikt og tankevekkende om ytringsfrihet


Henrik Syse: Det vi sier til hverandre : om tanke, tale og toleranse

Et av vår tids store debatttema er ytringsfrihet og grenser for ytringsfrihet. Etter blant andre terrorangrepene på Charlie Hebdo har det vært en stor mobilisering for den frie pressen og retten til å ytre seg fritt. På samme tid har andre argumentert for å vise varsomhet med ytringer som kan intensivere skiller som allerede finnes mellom religiøse og politiske grupper.

Henrik Syse er filosof, og arbeider til daglig som forsker ved Institutt for fredsforskning. I boken reflekterer Syse rundt begrepet ytringsfrihet, og dilemmaet hvor en eventuell grense for ytringsfriheten skal gå? Et av hovedspørsmålene som drøftes i boken er hvor jussen skal sette grenser, og hvor etikken skal sette grenser for hva som ytres.

Henrik Syse beskriver seg selv som en sterk tilhenger av ytringsfriheten. Han ser på ytringsfriheten som en fundamental rettighet som bør være både vid og juridisk garantert. Likevel, eller kanskje nettopp derfor, handler boken han har skrevet først og fremst om etikk, og det gjør boken desto mer spennende og interessant. Her drøftes store (og viktige) begrep som respekt, ettertanke, sårbarhet, saklighet, omtanke og verdighet.

I bokens etterord oppfordrer forfatteren til respekt i betydningen «se en gang til» og den gamle hverdagsfilosofien om «å telle til ti» når vi utformer våre frie ytringer. Forfatteren minner oss om at ytringer har konsekvenser. Det vi sier og ytrer, gjør noe både med oss selv og andre.

Anbefalt av Ellen Lie, Tynset bibliotek

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar