torsdag 13. november 2014

Født feminist: Hele Norge baker ikkeBlant de mange strikke- og bakebokutgivelsene, kom det i år ei bok som delvis også handler om dette - men på en ganske annen måte. Født feminist: Hele Norge baker ikke er en blanding av selvbiografi og feministisk samfunnskritikk, skrevet av journalist, spaltist og forfatter Marta Breen. Overordnet stiller boka følgende spørsmål: Er norske kvinner i ferd med å selvrealisere seg tilbake til den tradisjonelle husmorrollen? Var 70-åras idealer bare et blaff?

Boka er oppdelt i partier hvor Breens familie og en vennefamilie er på ferietur på den ene siden, og med drøftende innlegg på den andre. I en kåserende stil undrer forfatteren seg over smått og stort hva gjelder kvinners tilstedeværelse i dagens samfunn, sett i forhold til de rettighetene forrige generasjon kvinner kjempet frem. Spesielt stilles det spørsmålstegn ved måten mange av dagens kvinner synes å velge å være mer hjemme, å legge sjela si i å drive med håndarbeid og matlaging, og ved at det har blitt allmenn konsensus at barn er selve livet - slik at morsrollen blir altomfattende. Et poeng er også at dette går på bekostning av kvinner med full jobb og et liv som ikke bare utspiller seg innenfor husets fire vegger.

Samtidig pekes det på strukturer i dagens samfunn, som i alle fall hos denne leseren blir stående som tankekors. Blant annet påpeker Breen den stadig sterkere individualiseringen; i tillegg til å føre med seg en svekket solidaritetsfølelse med andre av samme kjønn, gjør den at individets innretninger dypest sett er noe samfunnsstrukturen legger opp til, selv om det av individet selv oppleves som valg man tar på eget initiativ. Jeg siterer: 

"Som de indiviualister vi har utviklet oss til å bli, nekter vi å sette våre egne liv i en større sammenheng. I dag argumenterer mange kvinner heller slik: Det at jeg har gått ned i halv stilling for å ta meg av barna, mens mannen min har begynt å jobbe overtid, har absolutt ingenting med kjønnsroller å gjøre, det er bare sånn vi har valgt å gjøre det, fordi det passer best for akkurat vår familie. Og fordi han tilfeldigvis tjener mye bedre enn meg" 
(ingen likelønn der, altså).

Det kan jo innvendes at dagens kvinner har nådd "neste nivå" i likestillingen, og er såpass trygg i seg selv at man tillater seg å drive mer med hjemmerelaterte sysler uten at det får konsekvenser for likestillingen - "alle vet jo" at norske kvinner er vel så gode som menn. Men det er akkurat dét forfatteren vil sette søkelyset på, spesielt i forhold til om dette i realiteten er en fallgruve kvinner burde vokte seg vel for å ramle nedi.

Født feminist utmerker seg ved at den er godt skrevet. Den har humor, driv og et fornøyelig språk. Den understreker at feminisme er mangfoldig, og at feminister ikke kan reduseres til stereotypien om at de er stygge, hater menn og nekter å barbere leggene. Jeg våger påstandene om at alle kan finne en forbindelse til seg selv og feminisme i denne boka, og at den danner grunnlag for en viktig debatt.

Se også Marta Breens blogg, og hennes 55 grunner til å være feminist (kommentarfeltet er en studie i seg selv).


Iren Holte, Os bibliotek Bjørnsons minde

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar