fredag 7. november 2014

En reise gjennom det nye Afghanistan


23. oktober hadde vi besøk av journalisten og forfatteren Carsten Jensen på Tynset bibliotek. Sammen med frilansjournalisten Anders Sømme Hammer har Jensen reist i noen av Afghanistans mest urolige områder, og møtt menneskene som ikke har noe annet valg enn å bli igjen i krigen. Både Jensen og Hammer kjenner Afghanistan godt og er blant de få journalister som har reist uavhengig i landet. Sammen har de skrevet boken «Alt dette kunne vært unngått».
I boka beskriver Jensen og Hammer en dramatisk avstand mellom virkelighetsbeskrivelsen til vestlige ledere og den katastrofen krigen er for de som lever på bakken. NATOs styrker skal trekkes ut i løpet av 2014. I følge Jensen og Sømme skjer det nå enorme maktforskyvninger der både opprørere og krigsherrer fyller tomrommet etter utlendingene.

Det som griper meg mest er på den ene siden det motet som oppvises av afghanere i en situasjon som preges av frykt, usikkerhet og vilkårlighet. De som våger å stå opp mot urett, gjør det med livet som innsats. Samtidig beskrives også maktesløsheten og motløsheten i en befolkning som lever i en krig som ikke kjenner slagmarker, men brer seg over alt. Carsten Jensen oppsummerer det slik «Angst er grunntonen i hver eneste afghaners liv».

NATOs hjemmesider 6. november 2014 står det følgende: “ISAF has achieved what it set out to do…”. Dette synet deles ikke av Jensen og Hammer i “Alt dette kunne vært unngått”. Her tegnes et bilde av det nye Afghanistan hvor demokratibyggingen har mislykkes, de som har makt opererer utenfor enhver kontroll og hvor frigjøring og likestilling for kvinner er så godt som fraværende.

Ellen Lie, Tynset bibliotek


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar