torsdag 26. april 2012

Kulturmøter


Globaliseringen medfører at mennesker fra mange forskjellige kulturer i dag lever sammen. Dette kulturelle mangfoldet er, med eksempler fra hele verden, godt beskrevet i skjønnlitteratur og i biografiske romaner.

Her kommer man bak det enkelte menneskes skjebne og kan få hjelp til å forstå de utfordringene dette gir til både mennesker, samfunn og stat.

Inspirert av suksessen med Barnas verdensdag, presenterer vi nå noen bøker som omhandler det multikulturelle samfunnet og kulturmøter – i nåtid og fortid. God lesefornøyelse!


Louis De Bernieres: Fugler uten vinger
Ved avslutningen av 1. verdenskrig lever innbyggerne - kristne og muslimer, grekere og tyrkere - i en liten by i fred med hverandre. Men så når verdenspolitikken frem, også til denne byen. Det moderne Tyrkia skapes, og vanviddet rammer de uforstående innbyggerne.


Juhmpa Lahiri: Navnebroren
Gutten Gogol er indisk, men med foreldre som er utvandret til Canada. Han er splittet mellom de to kulturene, men må likevel prøve å finne et ståsted og en identitet i det canadisk/amerikanske samfunnet.Kamila Shamsie: Brente skygger
Den unge japanske jenta Hiroko er overlevende, men merket av Nagasakibomben. Hun oppsøker sin døde, tyske kjærestes søster Ilse og hennes familie i Delhi i 1947. Deretter opplever leseren gjennom personene noen verdenshistoriske ‘brennpunkt’, avsluttet med tiden etter 9/11 i USA.


Salman Rushdie: Klovnen Shalimar
Gjennom en rekke forskjellige kjærlighetshistorier fortelles det om det vakre Kashmir, som blir blandet inn i regionens uenigheter. Historien beveger seg fra California til Kashmir, fra det nazi-okkuperte Europa til den moderne terrorismens verden.


Zadie Smith: Hvite tenner
Varm skildring av livet i nåtidens multikulturelle England i den nordlige delen av London. Vi følger dagliglivet til familiene Iqbal, Chalfen og Jones med deres meget forskjellige bakgrunn og historieMustafa Can: Tett inntil dagene – fortellingen om min mor
Biografisk roman om forfatterens mor, som kom til Sverige fra den tyrkiske delen av Kurdistan. Hun avfinner seg med livet som flyktning, men likevel preges hele hennes liv av savnet av hjemlandet og de sju av hennes femten barn som døde som små.