onsdag 22. april 2009

Butenschøn: Midtøsten - imperiefall, statsutvikling, kriger


Hvorfor har det gått så galt i Midtøsten? Hvorfor blir det aldri fred? Nils Butenschøns prosjekt er å levere en historisk gjennomgang av bakgrunnen for dagens situasjon i Midtøsten.

Konflikter i Midtøsten dreier seg i stor utstrekning om hvordan og på hvilket grunnlag stater skal organiseres, og hvordan makten mellom ulike folkegrupper i disse statene skal fordeles. Dette var stridsspørsmål etter første verdenskrig, og er det fortsatt i dag og ikke bare knyttet til Israel/Palestina. Boka vil være en «guide» til innsikt i konfliktmønstre som ble formet gjennom store deler av det 20. århundret, og som fortsatt dominerer den politiske utviklingen, både i regionen selv og i internasjonal politikk.

Det er nettopp det dramatiske samspillet mellom stormaktspolitikk og lokal politikk som karakteriserer Midtøsten mer enn noen annen region. Av denne grunn, og fordi konfliktene utspiller seg i kjerneområdet for verdens monoteistiske religioner, berører denne utviklingen resten av verden så sterkt, oss selv inkludert.

Boka sammenfatter en bred internasjonal litteratur om Midtøstens moderne politiske historie. Den vil ikke bare være av interesse for studenter, men for alle som vil sette seg inn i bakgrunnen for strømmen av medieoppslag om konfliktene i Midtøsten.

Forfatteren Nils A. Butenschøn er statsviter og professor i internasjonal politikk

(Teksten er delvis hentet fra Universitetsforlaget)

Se om boka er inne på biblioteket

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar