onsdag 22. april 2009

Abdolah: Huset ved moskeen


I Huset ved moskeen er handlingen lagt til Iran i tiden like før Khomeinis maktovertakelse og fram til avslutningen av krigen mot Irak i 1988. Hele historien kretser, som tittelen sier, rundt Huset ved moskeen, som er en bikube full av bestemødre, barn, kjøpmenn og halvguder. Boken gir en beskrivelse av en stolt og tradisjonsrik familie i Iran. En familie som blir splittet av de endringene som landet de bor i gjennomgår. I familien finnes både fundamentalister og de mer vestlig orienterte.

Historien er spennende, lærerik og rørende, men også sterk og brutal. Det er en historie som griper leseren, og som gjør det vanskelig å legge boken fra seg.

Forfatteren er selv opprinnelig fra Iran, men flyktet i 1985. Han bor nå i Nederland.

Se om boka er inne på biblioteket

Sørum: Reisen til det hellige land


Denne historien begynner 11. mai 1186 da den unge pilegrimen Stefan er om bord på et skip som skal til Det hellige land. Han lever i en tid hvor de kristne har hatt kontroll over Jerusalem i snart 100 år. Frankerne blir engstelige når det går rykter om at Saladin er i ferd med å samle en stor hær. Den store krigen er uunngåelig når begge sider bryter den skjøre våpenhvilen.

Boken er første bok i en serie om korsfarerne. Serien henter handling fra middelalderen, i perioden etter det første korstoget. Serien gir et innblikk i historien og kulturen fra en viktig epoke så vel europeisk som arabisk historie.

Boken er full av handling og action og passer for aldersgruppen 10-12 år.

Se om boka er inne på biblioteket

Butenschøn: Midtøsten - imperiefall, statsutvikling, kriger


Hvorfor har det gått så galt i Midtøsten? Hvorfor blir det aldri fred? Nils Butenschøns prosjekt er å levere en historisk gjennomgang av bakgrunnen for dagens situasjon i Midtøsten.

Konflikter i Midtøsten dreier seg i stor utstrekning om hvordan og på hvilket grunnlag stater skal organiseres, og hvordan makten mellom ulike folkegrupper i disse statene skal fordeles. Dette var stridsspørsmål etter første verdenskrig, og er det fortsatt i dag og ikke bare knyttet til Israel/Palestina. Boka vil være en «guide» til innsikt i konfliktmønstre som ble formet gjennom store deler av det 20. århundret, og som fortsatt dominerer den politiske utviklingen, både i regionen selv og i internasjonal politikk.

Det er nettopp det dramatiske samspillet mellom stormaktspolitikk og lokal politikk som karakteriserer Midtøsten mer enn noen annen region. Av denne grunn, og fordi konfliktene utspiller seg i kjerneområdet for verdens monoteistiske religioner, berører denne utviklingen resten av verden så sterkt, oss selv inkludert.

Boka sammenfatter en bred internasjonal litteratur om Midtøstens moderne politiske historie. Den vil ikke bare være av interesse for studenter, men for alle som vil sette seg inn i bakgrunnen for strømmen av medieoppslag om konfliktene i Midtøsten.

Forfatteren Nils A. Butenschøn er statsviter og professor i internasjonal politikk

(Teksten er delvis hentet fra Universitetsforlaget)

Se om boka er inne på biblioteket