torsdag 22. mars 2018

Boka som tvinger deg til å løfte blikket

Tittel: Utopia for realister
Forfatter: Rutger Bregman
Forlag: Spartacus
Årstall: 2017


«Hvorfor har vi jobbet hardere og hardere siden 1980-årene til tross for at vi er rikere enn noen gang? Hvorfor lever millioner av mennesker fortsatt i fattigdom når vi er mer enn rike nok til å sette en stopper for det én gang for alle? er to av spørsmålene forfatteren forsøker å finne svar på i «Utopia for realister». 

Når vi nå ser ut til å være inne i en tid der det florerer av påstander om «fake news», vi strever med å navigere i den endeløse informasjonsflommen og stadig flere mennesker velger å se bort fra vitenskapelig konsensus, var det rett og slett forfriskende å lese denne boka. Den tvinger leseren til å løfte blikket, se dagens samfunn fra et historisk perspektiv og tre inn i utopienes verden – en verden der det er gratis penger til alle, 15 timers arbeidsuke og ingen grenser.

Sammen med en real historietime som i store trekk forklarer hvorfor dagens samfunn er som det er, får vi presentert grundige resonnementer og begrunnelser for hvorfor det vil lønne seg å innføre borgerlønn, korte ned arbeidsuken og slette alle grenser på verdenskartet. Den nederlandske forfatteren og historikeren Rutger Bregman gir et interessant historisk og samfunnsøkonomisk perspektiv på aktuelle temaer som fattigdom, ulikhet, automatisering, miljø, globalisering og verdiskapning.

Merkelig nok er det nettopp de jobbene som flytter rundt på penger – og skaper så å si ingenting av reell verdi – som har de høyeste lønningene. Det er en fascinerende og paradoksal situasjon. Hvordan er det mulig at alle de som er med og skaper velstand – lærerne, politifolkene, sykepleierne – har så dårlig lønn, mens de uviktige, overflødige og til og med destruktive pengeflytterne gjør det så bra?

Om man er enig eller uenig i de ulike utopiene er ikke så viktig, det interessante er å følge forfatterens tanker rundt emner som for eksempel arbeid og fritid, der han trekker linjene fra 1800-tallet da arbeid var for bønder og de rike nektet å jobbe og frem til i dag der alt er snudd på hodet og overtid og stress har blitt de nye statussymbolene – hvorfor har det blitt sånn og hvordan vil dette utvikle seg i fremtiden?

Alt i alt er dette en godt skrevet sakprosabok som kan tilby et nytt og friskt perspektiv på tingenes tilstand, noe som alltid er å anbefale – for oss alle sammen.Anbefalt av Mari Aas, Holtålen folkebibliotek 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar