torsdag 11. februar 2016

Storslått kongehistorie for alle


Sagakongene av Torgeir Titlestad m.fl., Spartacus Forlag 2015

Dette er et samleverk med ti tidligere utgitte biografier om noen av våre mest interessante konger i og etter vikingtiden; Harald Hårfagre, Eirik Blodøks, Håkon den gode, Håkon Jarl, Olav Tryggvason, Olav den Hellige, Magnus den gode, Harald Hardråde, Olav Kyrre og Magnus Berrføtt. Bøkene er skrevet av åtte ulike historikere med faglig tyngde og god skriftlig formidlingsevne – alle er fantastisk lettleste og evner garantert å underholde de fleste, historieinteressert eller ei.


Den eneste ulempen med å samle disse ti små kongebøkene til et storslagent verk på nesten 900 sider er at det blir en del repetisjon når hver «nye bok» i boka begynner med et sammendrag av det vi nettopp har lest om forrige konge, dette kunne med fordel vært redigert bedre. Utover det er dette et enestående verk som formidler vår tidligste kongehistorie på en lett og fin måte. Forfatterne har brukt arkeologiske utgravninger og det som finnes av gamle og nye kilder tilgjengelig, noe som resulterer i flere og nyere teorier om viktige hendelser i den storslåtte historien om våre sagakonger. Her kan det hende at forfatteren konkluderer med at det som står skrevet i Snorres kongesagaer faktisk ikke er mest sannsynlig eller riktig, noe som gjør lesingen enda mer spennende.

Anbefalt av Mari Aas, Holtålen folkebibliotek

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar