torsdag 27. august 2015

Sprekt konversasjonsmateriale

Cappelens Forslags konversasjonsleksikon

Ja, du leste riktig: Cappelens Forslag er en liten, uavhengig bokhandel i Oslo sentrum som, foruten det å ha bøker som hovedgeskjeft, har fint lite å gjøre med det noe mer kjente Cappelen Damm forlag.

Når man vil gi ut et konversasjonsleksikon er det imidlertid fint å være tilknyttet nettopp en utgiver, noe bokhandler Pil Cappelen Smith tok konsekvensen av. Boka ble dermed virkelighet gjennom nevnte bokhandlers stiftelse av forlaget stort forlag. I førsteutgavens kolofon gjøres leseren i tillegg oppmerksom på at "Dette verket vil aldri komme som e-bok", og at "gjengivelse av dette materialet utenfor hjemlet lov vil bli møtt med en snurt, nærmest passiv/aggressiv mine".

Dette illustrerer godt hva man kan vente seg av bokens innhold. Cappelens Forslag oppsummerer selv utgivelsen slik:
 
"Cappelens Forslags Konversasjonsleksikon er en subjektiv encyklopedi skrevet og illustrert av 87 skandinaviske forfattere, poeter, musikere, kunstnere og kulturaktører. Boken inneholder 516 artikler av varierende etterrettelighet, som er valgt ut mer for sin evne til å vende en definisjon på hodet, belyse den fra en ny vinkel eller skape undring og latter, enn for sin objektive sannhetsgehalt."

Når jeg legger til at navn som Knut Nærum, Odd-Magnus Williamson og Thomas Seltzer står på listen over bidragsytere, ligger alt til rette for en frydefull leseopplevelse. Også populære forfattere som Agnes Ravatn, Tore Renberg og Gert Nygårdshaug har bidratt med tekster, hvorav sistnevnte har innføringer under benevnelsene "omæhle" og "tynseting", hvor også "brunosten" omtales..!

Kort oppsummert er dette en ypperlig bok å underholde seg selv med, selv om den nok kommer mest til sin rett om den får være utgangspunkt for nettopp konversasjon ved sosiale sammenkomster. Les mer om boka og dens tilblivelse her – også dette morsom og fascinerende lesning!
 
 
Tips fra Iren Holte, Os bibliotek Bjørnsons Minde

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar