torsdag 21. mai 2015

«Lapper ble de kalt. Selv kalte de seg samieh.»

Frosten tok av Kari Nygaard

Uår under Napoleonskrigene danner bakteppe for den historiske romanen Frosten tok. Boka skildrer hverdagsliv og drama ved Dalbusjøen i 1811, da fjellbønder og samer rundt Dalsbygda brakte sammen i kampen for å overleve.  Bøndene stjal og slaktet ned 392 rein.

Forfatteren beskriver at reinsdyra blir slaktet ned fordi de skader de skrinne beitene fjellbøndene er avhengige av, samtidig som bøndene også frykter samenes påståtte evne til å gande sykdom og død på fienden.

Samekvinnen Marjja og  bondekona Lea står på hver sin side i konflikten, men et uventet vennskap oppstår mellom de to kvinnene. De står sammen for å redde seg selv og barna sine fra hungersnød.  Etter hvert må de også kjempe side om side, mot den nådeløse folkemeningen og mannen som er ute etter dem. 

Ved hjelp av grundig research, har Kari Nygaard skapt en dramatisk og medrivende historisk roman, krydret med både samiske tradisjoner og innblikk i den barske hverdagen fjellbøndene i Nord-Østerdalen måtte mestre. Jeg vil trekke fram samekvinnen Marjja, som er mesterlig skildret, og ofte i sentrum for fine miljøskildringer.

En fortsettelse av boka ventes. Den skal jeg lese!

Dersom du vil leve mer om tragedien ved Dalbusjøen i 1811, kan jeg anbefale Sverre Fjellheims bok: Gåebrien sijte – en sameby i Rørostraktene.

Anbefalt av Tone Thorsen Stræte, Tynset bibliotek

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar