torsdag 16. januar 2014

MIRAKELÅRET 1814

I år feirer vi at det er 200 år siden vi fikk vår grunnlov, i det som kalles ”mirakelåret” i norsk historie. Kan du din norske historie, eller er du en av mange som vil lese deg opp på hendelsene i 1814? Da kan du lese:

”1814 Miraklenes år” av Karsten AlnæsI boka blir det fortalt hvordan Norge gikk fra å være en del av det eneveldige kongeriket Danmark-Norge, til å bli en egen stat i union med Sverige. Norge var i 1814 et fattig land med under 900 000 innbyggere og med en gjennomsnittlig levealder på 35-40 år.

Det er utrolig å høre om hvordan 112 representanter fra nesten hele Norge klarte å komme seg fram til Eidsvoll i vårløsningen 1.påskedag, 10.april 1814 – til å lese at Grunnloven var ferdig nedskrevet så raskt som 17.mai. En del av representantene hadde med egne grunnlovsforslag. Det viktigste forslaget kom fra Christian Magnus Falsen, som med rette er blitt kalt ”Grunnlovens far”. Mye av det arbeidet han hadde gjort på forhånd, dannet nemlig grunnlaget for den ferdige Grunnloven.

Norges grunnlov var på den tiden den mest moderne i Europa. Den ble bygd på mange av de samme ideene som lå til grunn for bl.a. den amerikanske uavhengighetserklæringen og de franske forfatningene, nemlig folkesuverenitetsprinsippet, maktfordelingsprinsippet og borgerrettighetene. Dette var begynnelsen på utviklingen av et demokrati i Norge.

Karsten Alnæs forteller oss om de harde fakta, men han beskriver også menneskene som var viktige i prosessen. Som leser kan vi danne oss et bilde av for eksempel Christian Magnus Falsen og grev Herman Wedel Jarlsberg. Det er også interessant å lese om Kristian Fredrik som var konge i Norge i kun kort tid, og om Karl Johan som respekterte den helt ferske Grunnloven og som ble konge av Norge. Og hvem var Karl Johan? Jo en fransk oppkomling ved navn Bernadotte!

Ønsker du en rask og oversiktlig innføring om emnet, kan jeg anbefale ungdomsboka:

« 1814 – det frie Norges fødselsår» av Harald Skjønsberg

God lesing!

Anbefalt av Tone Thorsen Stræte, Tynset bibliotek

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar