torsdag 28. februar 2013

"Fuglehotellet" av Tiger Garté

Tor (17) tar seg sommerjobb på aluminiumsverket, der bestefaren Bår jobbet det meste av livet. Han bor hos bestemor Lilly denne sommeren - Bår er død noen år tidligere. Det blir en tøff sommer for Tor, det er ingen søndagsskole å jobbe på Verket.  Dessuten blir sommeren preget av minner om bestefaren, både hans egne og de minnene folk han treffer har om Bår.  Slik pusler han sammen et bilde av bestefaren, som han elsket så høyt og hadde så stor respekt for.  Alle var ikke like begeistret for Bår, han hadde både venner og fiender på Verket.  Og hvordan døde han?  Det er det ingen som vil snakke med Tor om.

"Fuglehotellet" bygger på forfatterens egne opplevelser.  Jeg opplever den som en særdeles varm, velskrevet og medrivende bok der vi som lesere får ta del i den spesielle kontakten og nærheten som kan oppstå mellom besteforeldre og barnebarn når de får tid og rom til å utvikle samværet.  De lange og mange sommerukene han tilbrakte hos bestemora og bestefaren i barneåra la grunnlaget for den spesielle kontakten.

Boka veksler mellom å fortelle Tors historie og Bårs historie. Til å begynne med er akkurat det litt forvirrende, men en venner seg fort til dette grepet.  Videre veksler forfatteren mellom bokmål og nynorsk, alt etter hvem som har ordet. Han sjøl og Tor er "fremmede" på verket, derfor er kapitlene om Tor på bokmål, mens besteforeldrenes historie fortelles på nynorsk.

Tiger Gartés bok ble nominert til Bokhandlerprisen i fjor.  Han måtte riktignok gi tapt for Per Petterson, men "Fuglehotellet" fikk god omtale av kritikerne. En av dem kan du lese her.

Tiger Garté har tidligere skrevet "Burnout" (2007), som er en oppvekstskildring fra bygda Surnadal, og "Mr. Mike" (2009), en kriminalroman med handling fra Trondheim.

                                                        Inger Marie Bergene, Rendalen bibliotek

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar